Newsfeed

Calvin Merseal

Amalgam Effect : Med trommer og moog

21. november 2017 // 0 Kommentarer

At amalgam har en effekt på oss er jo opplest og vedtatt og noe de fleste vet. At det er et band som heter Amalgam Effect er det nok ikke så mange som vet her i landet da de foreløpig vel ikke er så kjente utenfor Denver i Colerado og/eller i [...]