Newsfeed

PG Six

Weeping Bong Band: Musiserer døgnet rundt?

6. juli 2018 // 0 Kommentarer

Det er vel heller sjeldent at såkalte superband forekommer i undergrunnen, men Weeping Bong Band er et eksempel på at det er mulig! Clark Griffin, Wednesday Knudsen og PG Six er de som utgjør bandet, og de er også med i utallige andre band og [...]