Newsfeed

Steelawake

Steelawake: Masken i videoen

4. juni 2018 // 0 Kommentarer

Man antar at Milano ble grunnlagt av kelterne 600 år før år 0. Helt sikkert er det at byen ble bombet sønder og sammen under andre verdenskrig. Derfor fremstår Milano som en moderne italiensk by som er temmelig ulik de andre byene i landet. [...]