Newsfeed

Devolted

Dublin calling!

25. April 2016 // 0 Comments

Devolted er et firehodet band som ble trommet sammen for seks år siden i kraft av musikernes forkjærlighet for heavy metal og hardrock og ikke minst, drikke med alkohol! Med årene har Dublinbandet fokusert på at musikken groover, og forsøkt å [...]