Newsfeed

Helios Creed

Chrome: Godfathers of industrial rock

3. juli 2019 // 0 Kommentarer

When I was young I enjoyed the experimental rock band Chrome and the albums Half Machine Lip Moves and Alien Soundtrack I listened much to. Chrome is an American rock band founded in San Francisco in 1975 by musician Damon Edge and associated with [...]

Alien og animal!

15. juni 2016 // 0 Kommentarer

Guatemala er i areal litt over en fjerdedel av Kongerike Norge sitt areal, men det bor nesten tre ganger så mange mennesker i det søramerikanske landet. Følgelig er befolkningstettheten tolv ganger større enn i Norge. Tettheten på progband er [...]